Fundacja Instytut Badań nad Podstawami Demokracji (dalej: Instytut)

Instytut od początku pomyślany był jako instytucja badawcza prowadząca badania na poziomie akademickim w dziedzinach szeroko określonych przez jego misję: „poszerzanie wiedzy naukowej i powiększanie dorobku badawczego w dziedzinie filozoficznych, historycznych, społecznych, politycznych i kulturowych warunków powstania i funkcjonowania systemów demokratycznych we współczesnych społeczeństwach.” (§ 8 Statutu)

Instytut został ustanowiony aktem notarialnym 14 czerwca 1995 roku. Fundatorami byli: Mirosława Helena Grabowska, Krystyna Ewa Siellawa-Kolbowska, Krzysztof Marian Koseła, Tadeusz Szawiel.

Instytut został zarejestrowany 5 września 1995 roku. W rejestrze Fundacji Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy-rejestrowy, numer księgi rejestrowej 4692.
29 września 2004 roku Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał Instytut do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń […], numer KRS 0000217470. Instytut posiada status organizacji pożytku publicznego (Numer KRS: 0000217470; Numer Regon: 011194665; Numer NIP: 951–16-04–146).

Od 1995 r. Instytut prowadził kilkanaście różnych projektów badawczych: „małych” i „dużych”, lokalnych i międzynarodowych. Było wśród nich studium doświadczenia narodowego w społeczności lokalnej („Doświadczenie narodowe w życiu codziennym. Żmiąca 100 lat później – problemowa monografia społeczności lokalnej”) i wnikliwe badania tożsamości społecznych w kontekście europejskim (“Europejska tożsamość Polaków w perspektywie zjednoczenia z Unią Europejską”) i porównawczym („Młodzi Niemcy i młodzi Polacy w nowej Europie: ich wzajemne postrzeganie pod koniec stulecia” czy “Social Identifications in the Transition Period: Russia and Poland.”).
Stałym obiektem naszego zainteresowania jest system edukacyjny. Od 2007 r. Instytut realizuje projekt „Efekty wychowywania młodzieży w Polsce i w innych krajach” w ramach międzykrajowego porównawczego badania International Civic and Citizenship Education Study organizowanego przez International Educational Association.

Możliwość komentowania jest wyłączona.