Instytut Badań nad Podstawami Demokracji

Pomyślany został jako niezależna instytucja badawcza. Niezależna to znaczy bez powiązań i zobowiązań politycznych. Badawcza to znaczy podejmująca badania na poziomie akademickim w dziedzinie filozoficznych, historycznych, społecznych, politycznych i kulturowych warunków powstania i funkcjonowania systemów demokratycznych we współczesnych społeczeństwach. Fundatorzy uznali – i nadal tak uważają – że jest to problematyka kluczowa dla Polski (i, ogólniej, dla krajów postkomunistycznych), jej rozwoju i szans. Instytucje demokratyczne – także, a może przede wszystkim na poziomie lokalnym – kreują przestrzeń wolności oraz uczą bycia wolnymi i odpowiedzialnymi. Tylko demokratyczna przestrzeń tworzy warunki dla dobrowolnego respektowania zasad, szanowania wartości, dla inicjatyw indywidualnych i grupowych oraz swobodnego współdziałania. Demokracja jest podstawą, ale i służy dynamice rozwoju, wspiera tradycję, ale i popycha ku nowoczesności.

Tadeusz Szawiel

wziął udział 9 czerwca 2009 w Warszawie w debacie Katolickiej Agencji Informacyjnej i Fundacji Adenauera Kościół z Polski w Europie, w trakcie której wygłosił referat Religijna Polska, religijna Europa Czytaj dalej

Mirosława Grabowska

wzięła udział (11-13 września 2009) w konferencji 62nd Annual Conference WAPOR-u (World Association for Public Opinion Research) Public Opinion and Survey Research in a Changing World. Czytaj dalej

Krystyna Ewa Siellawa-Kolbowska

wzięła udział w międzynarodowej konferencji w Moskwie (22-24 października 2009) Rosja a Polska: dług pamięci i prawo zapomnienia. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Wśród rosyjskich, polskich, francuskich, litewskich, ukraińskich badaczy – byli historycy, socjolodzy, kulturoznawcy, filologowie i filozofowie Czytaj dalej