Mirosława Helena Grabowska

Mirosława Grabowska, doktor habilitowany.
W okresie 1975-89 związana z opozycją demokratyczną (m.in. w okresie 1982-89 członek redakcji podziemnego Kwartalnika Politycznego “Krytyka”).
Od 1980 r. pracuje w Instytucie Sociologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem (założycielem w 1995 roku) Instytutu Badań nad Podstawami Demokracji. W 2008 r. objęła stanowisko dyrektora Centrum Badania Opinii Społecznej.
Jako visiting fellow przebywała na Uniwersytecie Stanforda (USA) w 1990 roku, w Institute for Advanced Study w Princeton (USA) w roku 1993/94, a roku w 1999/2000 nauczała na University of Wisconsin – Madison (USA).
Brała udział w dziesiątkach badań empirycznych, także międzynarodowych. Kierowała dwoma dużymi projektamiKBN.
Opublikowała 12 książek i ponad 60 artykułów. Wśród książek m. in. z Tadeuszem Szawielem książkę “Budowanie demokracji” (Wydawnictwo Naukowe PWN 2001) nagrodzoną przez Wydział I Nauk Społecznych PAN nagrodą w dziedzinie socjologii im. Ludwika Krzywickiego (drugie wydanie – PWN 2003) oraz samodzielnie „Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku” (Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2004) nagrodzoną przez miesięcznik i wydawnictwo Znak nagrodą im. ks. Józefa Tischnera.

Krystyna Ewa Siellawa-Kolbowska

Socjolog, współzałożyciel i członek Zarządu fundacji Instytut Badań nad Podstawami Demokracji. Kierownik pierwszego projektu zrealizowanego przez IBnPD, pt. Jak zdobyć młodzież dla demokracji? (1995-1997), sfinansowanego ze środków Academy for Educational Development (www.aed.org ). Członek międzynarodowych zespołów badawczych: Social Identities in Transforming Societies: Russia and Poland (1998-2002), Młodzi Polacy i Niemcy, bilans zamknięcia dekady (2001-2006), International Civic and Citizenship Education Study (2007-2009). Od 2000 r., ekspert i współpracownik Instytutu Spraw Publicznych. W latach 1999 – 2002 kierownik badania i badacz w ramach projektu badawczego pt. Drugi rok monitorowania reformy systemu oświaty., zrealizowanego przez ISP (www.isp.org.pl ).
Zainteresowania: problemy młodzieży, społeczeństwo obywatelskie, edukacja obywatelska, pamięć zbiorowa współczesnych społeczeństw.
Do 1998 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Socjologii Wydziału Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. E-mail: krystyna_siellawa_kolbowska@sggw.pl

Ostatnia publikacja: 2009, Europejski wymiar edukacji, red. Siellawa-Kolbowska Ewa, Warszawa, WydawnictwoSGGW, rozdziały: Architektura unijnej polityki edukacyjnej. Instytucje, strategie, metody. oraz Partnerstwo publiczno-społeczne w edukacji.

Krzysztof Marian Koseła

Krzysztof Koseła – socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Instytutu Socjologii UW, prowadzi zajęcia z zakresu metodologii badań socjologicznych oraz socjologii religii; współzałożyciel i członek Instytutu Badań nad Podstawami Demokracji. Główne dziedziny zainteresowań to: socjologia młodzieży, socjologia religii, międzykrajowe badania porównawcze – szczególnie w dziedzinie edukacji i wychowania. Kierownik polskiej części międzykrajowych badań porównawczych: polsko-rosyjskich nad tożsamościami społecznymi (1998 i 2002), polsko-niemieckich dotyczących problematyki młodzieży (2001/02). Narodowy koordynator w Polsce badań osiągnięć szkolnych uczniów w dziedzinie edukacji obywatelskiej CIVED IEA (2000) i trwających obecnie International Civic and Citizenship Education Study (ICCSIEA). Te ostatnie badania organizuje Międzynarodowe Towarzystwo Edukacyjne (IEA), wspiera zaś Komisja Europejska UE.

Tadeusz Szawiel

Socjolog, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się teorią demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, przemianami wartości i filozoficznymi podstawami nauk spolecznych.  Członek redakcji “Civitas. Studia z filozofii polityki” (od 1997), członek Rady Fundacji CBOS w latach 2006-7.

Możliwość komentowania jest wyłączona.