Dr Helena Datner-Śpiewak

Członek Rady od sierpnia 2004 roku (Adiunkt w Żydowskim Instytucie Historycznym)

Prof. dr hab. Tadeusz Antoni Gadacz

Członek Rady w latach 2004-2014 (Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

Prof. UKSW dr hab. Paweł Kaczorowski

Członek Rady od sierpnia 2009 roku (Kierownik Katedry Metodologii i Teorii Polityki Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Prof. UW dr hab. Jacek Migasiński

Członek Rady od sierpnia 2004 roku (Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego)

Red. Zbigniew Nosowski

Przewodniczący Rady. Członek Rady od sierpnia 2004 roku (Redaktor Naczelny miesięcznika WIĘŹ)

Możliwość komentowania jest wyłączona.