Zgodnie z § 14 Statutu dochody Instytutu Badań nad Podstawami Demokracji pochodzą z:

  • a) darowizn, spadków, zapisów
  • b) subwencji osób prawnych
  • c) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego
  • d) z odpisu od podatku dochodowego osób fizycznych stosownie do obowiązujących przepisów

Instytut Badań nad Podstawami Demokracji jest fundacją naukowo-badawczą założoną w 1995 roku. Instytut w latach 1998-2009 prowadził, między innymi, badania porównawcze nad procesami przemian w Polsce i w Rosji, europejską tożsamością Polaków, wartościami i postawami młodych Polaków i młodych Niemców na proguXXI stulecia, genezą i uwarunkowaniami swiadomości narodowej Polaków w XIX i XX wieku,wiedzą i umiejętnościami obywatelskimi polskich gimnazjalistów w ramach porównawczego międzykrajowego badania „International Civic and Citizenship Education Study”, organizowanego przez International Educational Association.

Instytut zwraca się o skorzystanie z możliwości, która pozwala osobie fizycznej przekazać 1% należnego podatku od dochodu na potrzeby organizacji pożytku publicznego.

kwestionariuszu PIT należy wpisać:
Nazwa: Instytut Badań nad Podstawami Demokracji
Numer KRS: 0000217470

W wypadku darowizn wpłaty można dokonać na konto:
Instytut Badań nad Podstawami Demokracji
Ul. Sosnowskiego 6/9, 02-784 Warszawa
Nr konta: 471160 2202 0000 0000 2821 8034
Tytuł wpłaty: „wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego – KRS0000217470”

Możliwość komentowania jest wyłączona.