W okresie od maja 2007 do końca grudnia 2007 r. Instytut realizował projekt pt. „Efekty wychowywania młodzieży w Polsce i w innych krajach – realizacja w Polsce międzykrajowego porównawczego badania International Civic and Citizenship Education Study organizowanego przez International Educational Association (umowa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 0734/H03/2007/32). W ramach umowy z MNiSZW Instytut otrzymał w 2007 roku dotację w wysokości 82710,00 zł.

Możliwość komentowania jest wyłączona.