1. W okresie od 1 lutego 2006 do 30 maja 2006 r. Instytut realizował projekt pt. Młodzi Polacy i młodzi Niemcy – szansa na dobre sąsiedztwo, na które Instytut otrzymał dotację w wysokości 26 447,13 PLN z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
  2. W okresie 30 września 2006 do 20 grudnia 2006 Instytut realizował projekt pt. „Doświadczenie narodowe w życiu codziennym. Żmiąca 100 lat później – problemowa monografia społeczności lokalnej”, na który otrzymał z Narodowego Centrum Kultury grant w wysokości 62 487 PLN.

Możliwość komentowania jest wyłączona.