1. Dwie Europy. Młodzi Niemcy i młodzi Polacy na przełomie wieków. Tom 1: B. Fatyga, K. Górniak, R. Zieliński, Plemienny wróg – globalny kumpel. Portret młodych Polaków, Warszawa: Instytut Badań nad Podstawami Demokracji 2000.
  2. Tom 2 został wydany przez badaczy opracowujących materiał niemiecki: B. Jonda, G. Bohlender, I. Führlich, Gleich oder Gleichgültig? Jugendliche in Deutschland, Mainz-Potsdam-Warschau 2001.
  3. K. Koseła, T. Szawiel, M. Grabowska, M. Sikorska, Tożsamość Polaków a Unia Europejska, Warszawa: Instytut Badań nad Podstawami Demokracji 2002.
  4. Młodzi Polacy i młodzi Niemcy w nowej Europie, red. Krzysztof Koseła, Bernardette Jonda, Warszawa: Instytut Badań nad Podstawami Demokracji, Wydawnictwo IFiS PAN 2005.
  5. Junge Deutsche und junge Polen. Eine Chance für gute Nachbarschaft, red. Krystyna Ewa Siellawa-Kolbowska, Warszawa: Oficyna Wydawnicza 2006.

Możliwość komentowania jest wyłączona.