Mirosława Grabowska

Mirosława Grabowska – w 2009 r. – wzięła udział w kilku konferencjach w tym:
WAPOR (World Association for Public Opinion Research) 62nd Annual Conference „Public Opinion and Survey Research in a Changing World” 11-13 IX 2009 Lausanne.
Demokracja i partycypacja – rozpad więzi politycznych? Demokratie und Partizipation – politische Bindungen in Auflösung? Polsko-francusko-niemiecko konferencja 15-16 maja 2009 w Genshagen. Organizowana przez Stiftung Genshagen przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec;
Public opinion and Europe. International Symposium – Diplomatic Academy, Vienna, 6-7 May;
Na każdej z tych konferencji wygłosiła referat.

Możliwość komentowania jest wyłączona.